FANDOM


Sau đây là danh sách các nhân vật trong Final Fantasy X.

Nhân vật điều khiển đượcSửa đổi

Nhân vật điều khiển tạm thờiSửa đổi

Nhân vật không điều khiển đượcSửa đổi

Nhân vật phản diệnSửa đổi

SummonerSửa đổi

GuardianSửa đổi

Những chiến binh CrusaderSửa đổi

Những MaesterSửa đổi

Người Al BhedSửa đổi

Bộ tộc RonsoSửa đổi

Người GuadoSửa đổi

Cầu thủ BlitzballSửa đổi

Những nhân vật khácSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.