Final Fantasy Wiki
Advertisement

Sau đây là danh sách các nhân vật trong Final Fantasy VIII.

Nhân vật điều khiển được[]

Nhân vật điều khiển tạm thời[]

Nhân vật không điều khiển được[]

Phản diện[]

Balamb Garden[]

Galbadia[]

Esthar[]

Nhân vật khác[]

Nhân vật phụ[]

Thị trấn Balamb[]

 • Big Bad Rascal, dân địa phương ở thị trấn Balamb, bạn của Zell.
 • Boy, một chú nhóc ở thị trấn Balamb.
 • Girl, một cô bé ở thị trấn Balamb.
 • Chủ khách sạn, chủ khách sạn Balamb Hotel.
 • Vợ của chủ khách sạn, vợ của chủ khách sạn Balamb Hotel.
 • Mẹ của Big Bad Rascal

Balamb Garden[]

 • Wimbly Donner, retired head of the Festival Committee.
 • J.I. and M.S., anonymous students who type in the Garden Square.
 • Cafeteria Lady, cafeteria lady in Balamb Garden.

Timber[]

 • Miss Francesca DiMarco, receptionist of the Timber Motel.

Làng Shumi[]

 • Artisan, a shumi with dreams of the outside world.
 • Sculptor, the local village sculptor of Shumi Village.
 • Village Elder, the village elder of Shumi Village.
 • Attendant, shumi attendant to the village elder.

Fisherman’s Horizon[]

 • Grease Monkey, an artisan in Fisherman's Horizon.
 • Fisherkid, an apprentice fisherman in Fisherman's Horizon.
 • Master Fisherman, the creator of Fisherman's Horizon.
 • Familiar Face, Familiar Face 2 and Familiar Face 3, brothers who operate the loading lift on Fisherman's Horizon.

Trabia Garden[]

 • Port, một nửa của đội kĩ thuật Trabia.
 • Lank, một nửa của đội kĩ thuật Trabia.
 • Selphie's Friend, bạn thân của Selphie, đứng trong sân trường.
 • Sleeping Cadet in Garage, một học viên mơ màng, lo lắng về cuộc tấn công tên lửa.

Esthar[]

 • Cloud, chủ cửa hàng item Cloud's Shop (エスタショップ).
 • Johnny, chủ cửa hàng tem Johnny's Shop (エスタショップ!!).
 • Karen, chủ cửa hàng tạp chí Karen's Store (エスタ本屋).
 • RinRin, chủ cửa hàng item cho GF RinRin's Store (エスタペットショップ).

Khác[]

 • Odell Burk, một người đàn ông được phỏng vấn trong Occult Magazine 1.
 • White SeeD Leader, lãnh đạo White SeeD.
 • Lina, một thành viên White SeeD đọc Legend of the Vascaroon cho trẻ em trên tàu White SeeD nghe.
 • PuPu, một người ngoài hành tinh không may bị hỏng tàu.
 • Shadow, bóng của Obel Lake.
 • Mr. Monkey, một người bạn sống trong Roshfall Forest.

Nhân vật huyền thoại[]

 • Great Hyne
 • King Zebalga, vua của bộc tộc Zebalga và là người chiến thắng trong cuộc chiến giành một nửa cơ thể Hyne.
 • Vascaroon, nhà thông thái đã tiết lộ với người Zebalga nửa cơ thể đó đã bị hư hại và không còn sức mạnh.
Advertisement