FANDOM


FFVII Relationship Map

Bảng quan hệ giữa các nhân vật trong Final Fantasy VII đi kèm trong Ultimania.

Sau đây là danh sách các nhân vật trong Final Fantasy VII.

Nhân vật điều khiển đượcSửa đổi

Nhân vật ẩnSửa đổi

Nhân vật điều khiển tạm thờiSửa đổi

Nhân vật không điều khiển đượcSửa đổi

Phản diệnSửa đổi

Thành viên của tập đoàn ShinraSửa đổi

Nhóm TurksSửa đổi

Thành viên AVALANCHE Sửa đổi

Các WeaponSửa đổi

Những nhân vật khácSửa đổi

Nhân vật trong quá khứSửa đổi

Nhân vật phụSửa đổi

 • Scotch
 • Kotch - A lackey for Don Corneo.
 • Teioh
 • Andy - A racing chocobo
 • Arl - A racing chocobo
 • Dario - A racing chocobo
 • Edward - A racing chocobo
 • Fox - A racing chocobo
 • Jenny - A racing chocobo
 • Joel - A racing chocobo
 • John - A racing chocobo
 • Lia - A racing chocobo
 • Pau - A racing chocobo
 • Rica - A racing chocobo
 • Sean - A racing chocobo
 • Sara - A racing chocobo
 • Terry - A racing chocobo
 • Tim - A racing chocobo
 • Tom - A racing chocobo
 • Young - A racing chocobo
 • Mr. Hangman - A worker in the Ghost Square.
 • Elder Bugah
 • Elder Hargo
 • Doctor - A doctor who treats Cloud in Mideel.
 • Pipe Guy - A man who lives in a pipe in Sector 5.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.