FANDOM


ChocoboRanch

Chocobo Farm, as seen in Final Fantasy VII.

Nông trại Chocobo - Chocobo Farm là một địa điểm xuất hiện nhiều lần trong Compilation of Final Fantasy VII. Đây là nhà của những người nhân giống Chocobo, phục vụ cho cuộc đua Chocobo.

Xuất HiệnSửa đổi

Final Fantasy VIISửa đổi

Chocobo dùng để đua được nuôi dưỡng tại đây. Materia triệu hồi Choco/Mog có thể nhận được khi nói chuyện với đám chocobo trong khu rào ngoài kho thóc. Materia Chocobo Lure là item cần thiết để bắt được Chocobo, mua từ Choco Billy với giá 2000 gil. Chole, chị gái của Choco Billy hỗ trợ Cloud bằng việc giữ lại lời nhắn của Chocobo Sage. Cô còn đưa ra so sánh về sức khỏe của chocobo.

Sau đó ở đĩa 2, người chơi có dịp quay về Chocobo Farm để thuê một chuồng trong kho thóc và nuôi chocobo. Một cái chocobo lure cũng có thể tìm thấy ở gần lỗi vào phía nam của nông trại tại thời điểm này.

ShopSửa đổi

Cửa Hàng Rau (Disc 1)Sửa đổi
Món Hàng Giá
Mimett Greens1,500 gil
Curiel Greens1,000 gil
Pahsana Greens800 gil
Tantal Greens400 gil
Krakka Greens250 gil
Gyshal Greens100 gil
Cửa Hàng Rau (Disc 2/3)Sửa đổi
Món Hàng Giá
Lasan Nut600 gil
Saraha Nut400 gil
Luchile Nut200 gil
Pepio Nut100 gil
Mimett Greens1,500 gil
Curiel Greens1,000 gil
Pahsana Greens800 gil
Tantal Greens400 gil
Krakka Greens250 gil
Gyshal Greens100 gil

Crisis Core -Final Fantasy VII-Sửa đổi

CrisisCore Chocobo Farm

Chocobo Farm trong Crisis Core.

Chocobo Farm là địa điểm cho một vài nhiệm vụ nhưng không đóng vai trò gì trong cốt truyện chính.

Dirge of Cerberus -Final Fantasy VII-Sửa đổi

Một thành viên trong Shera nói rằng cô cất Chocobo của mình tại Chocobo Farm. Cô đặt tên nó là "Boco" và mô tả nó là một Chocobo Vượt Sông, ám chỉ đến rất nhiều loại Chocobo xuất hiện trong Final Fantasy VII gốc.

Nhạc NềnSửa đổi

"Farm Boy" trong Final Fantasy VII''
Music-harp
FFVII - Farm Boy
Đợi lâu quá mà không nghe được ?

Nhạc nền phát trong Chocobo Farm ở Final Fantasy VII là "Farm Boy" (牧場の少年 Bokujō no Shōnen), một bản nhạc chỉ dành riêng cho Chocobo Farm.

Bản mẫu:Crisis Core

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.