Final Fantasy Wiki Vietnam

Sửa đổi

Cait Sith (Final Fantasy VII)

0
  Đang tải biên tập
  • Nhân vật điều khiển được trong Final Fantasy VII
  • Nhân vật chính
  • Nhân vật trong Before Crisis -Final Fantasy VII-
  • Nhân vật trong Final Fantasy VII: Advent Children
  • Nhân vật trong Dirge of Cerberus -Final Fantasy VII-
  • Nhân vật điều khiển tạm thời
  • Gambler