FANDOM


Cait Sith may refer to:

Etymology

The root words Cait (meaning cat in both Irish and Scottish Gaelic) and Sidhe, that stands for faery folk and/or other otherworldly beings, means fairy cat. It is said that Cait Sith is a fairy creature from Celtic mythology said to haunt Scottish Hightlands.[1]


PalomDSPortrait Đây là trang giải nghĩa: liệt kê những bài viết có tên gần giống nhau. Nếu bạn đến đây thông qua một đường dẫn bên ngoài website thì xin vui lòng kiểm tra kỹ đường dẫn xem có chính xác hay không để đọc được chính xác bài viết mà bạn cần. PoromDSPortrait
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.