FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung ‘The Lunar Gate. '''Lunar Gate''' (ルナゲート, ''Runagēto'') is a location in ''Final Fantasy VIII''. It i…’)
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
[[Image:FFVIIILunarGate.jpg|thumb|right|The Lunar Gate.]]
 
[[Image:FFVIIILunarGate.jpg|thumb|right|The Lunar Gate.]]
'''Lunar Gate''' (ルナゲート, ''Runagēto'') is a location in ''[[Final Fantasy VIII]]''. It is an airport-like facility used by [[Esthar]] to shuttle people to the [[Lunar Base]].
+
'''Cổng Mặt trăng''' (ルナゲート, ''Runagēto'') (Lunar Gate) một địa danh trong ''[[Final Fantasy VIII]]''. một khu phức hợp giống một sân bay, nơi [[Esthar]] dùng để đưa người vào [[Căn cứ Mặt trăng]].
   
To launch someone (or presumably something) into space, s/he is placed in a capsule. They then undergo a process called "cold sleep", rendering them unconscious for the trip, and are shot out of a cannon-like apparatus into space. They are "thawed" upon arrival at the Lunar Base. The [[Queen of Cards]] can also be found here.
+
Để đưa ai đó (hay vật gì đó) vào không gian, người đó sẽ được đặt vào trong một buồng phóng. Sau đó họ đi vào một quá trình gọi là "ngủ đông", làm cho họ mất ý thức trong suốt chuyến đi, được phóng đi từ một đường băng giống như một khẩu pháo. Sau đó họ được "rã đông" khi đến Căn cứ Mặt trăng. [[Queen of Cards]] có thể tìm thấy đây.
   
 
==Gallery==
 
==Gallery==
Dòng 14: Dòng 14:
 
</gallery>
 
</gallery>
   
==Trivia==
+
==Bên lề==
 
[[File:Tincanshooter.png|thumb|Bizarre message on the launcher.]]
 
[[File:Tincanshooter.png|thumb|Bizarre message on the launcher.]]
The screen with the launcher displays a message in the upper corner that appears to say: "Tin Can Shooter" and "UPS!! seventh and gave up on the most of the way."
+
Màn hình lúc phóng hiện dòng chữ: "Tin Can Shooter" "UPS!! seventh and gave up on the most of the way." ở góc trên
   
 
{{FFVIII}}
 
{{FFVIII}}

Bản hiện tại lúc 15:56, ngày 15 tháng 8 năm 2010

FFVIIILunarGate

The Lunar Gate.

Cổng Mặt trăng (ルナゲート, Runagēto) (Lunar Gate) là một địa danh trong Final Fantasy VIII. Nó là một khu phức hợp giống một sân bay, nơi Esthar dùng để đưa người vào Căn cứ Mặt trăng.

Để đưa ai đó (hay vật gì đó) vào không gian, người đó sẽ được đặt vào trong một buồng phóng. Sau đó họ đi vào một quá trình gọi là "ngủ đông", làm cho họ mất ý thức trong suốt chuyến đi, và được phóng đi từ một đường băng giống như một khẩu pháo. Sau đó họ được "rã đông" khi đến Căn cứ Mặt trăng. Queen of Cards có thể tìm thấy ở đây.

GallerySửa đổi

Bên lềSửa đổi

Tincanshooter

Bizarre message on the launcher.

Màn hình lúc phóng hiện dòng chữ: "Tin Can Shooter" và "UPS!! seventh and gave up on the most of the way." ở góc trên

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.