FANDOM


ChamberoftheFayth

Yuna cầu nguyện với Fayth ở Bevelle

Căn phòng của Fayth nằm bên trong mỗi đền thờ YevonSpira. Trong mỗi ngôi đền, summoner và các guardian của họ phải vượt qua các thử thách của Cloister of Trials trước khi đến được Căn phòng của Fayth. Ở đó người summoner phải vào một mình để cầu nguyện. Họ cầu nguyện tìm ra cách để tiêu diệt Sin. Nếu lời cầu nguyện được nghe thấu, Fayth sẽ tham gia cùng summoner, cho phép họ gọi ra các thực thể Aeon hùng mạnh. Trên đường hành hương đến Zanarkand, summoner phải ghé thăm tất cả các đền thờ, cùng Căn phòng của Fayth bên trong để lấy được các Aeon, cũng như chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho nghi thức Final Summoning.

Cốt truyệnSửa đổi

Final Fantasy X-2 Sửa đổi

Fayth trong các ngôi đền bị Vegnagun lấy mất và các đường hầm hình thành bên trong các căn phòng dẫn đến Farplane. Những căn phòng này được Yuna, RikkuPaine sử dụng để xâm nhập Farplane cho trận đấu cuối cùng với Shuyin. Nếu nhóm bạn đến Farplane từ 5 đường hầm này, họ sẽ nhận được Megiddo Garment Grid.

Các ngôi đềnSửa đổi

Các ngôi đền YevonSửa đổi

Các ngôi đền Yevon bị lãng quênSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.