FANDOM


Buddy FFX-2
"The Gullwings are on the job. We'll even give you our special bargain price."
—Buddy

Buddy (ダチ, Dachi) là bạn thân của Brother, đồng sáng lập Gullwings và là hoa tiêu trên tàu Celsius. Buddy có vẻ tập trung và có đầu óc tổ chức hơn ông bạn thất thường Brother của anh ta. Yuna phải hỏi anh ta mỗi lần chọn hướng đi trên tàu.

Trong game có nói anh ta từng ở trên phi thuyền Fahrenheit với Yuna trong cuộc chiến với Sin, nhưng khá thất vọng vì cô không nhớ anh ta.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.