Dạo này công việc hơi bận, ai có khả năng, thời gian, tâm huyết và nhu cầu làm công việc quản lý này thì xin liên lạc với mình qua địa chỉ email: navaroseol@yahoo.com, sdt 0932440425 (Trung). Chân thành cảm ơn mọi người.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.