Final Fantasy Wiki Vietnam

Sửa đổi

Barret Wallace

0
  Đang tải biên tập
  • Nhân vật điều khiển được trong Final Fantasy VII
  • Gunner
  • Nhân vật trong Dirge of Cerberus -Final Fantasy VII-
  • Nhân vật trong Final Fantasy VII: Advent Children
  • Nhân vật trong Before Crisis -Final Fantasy VII-