FANDOM


{{{image}}}
{{{songname}}}
Music-harp [[Image:{{{filename}}}]]
Đợi lâu quá mà không nghe được ?


Sử dụng

Đơn giản chỉ là chèn đoạn mã bên dưới vào chỗ muốn thể hiện tiêu bản này và điền đầy đủ thông tin sau những dấu bằng. Tiêu bản này dùng để hiển thị một bảng nho nhỏ để chơi một tập tin nhạc nào đó.

{{Listen
|filename=
|songname=
|image=
|}}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.