FANDOM


 
Dòng 1: Dòng 1:
 
{|style="width:30%; border:1px #A9A9A9 solid; -moz-border-radius:7px; wrap; float:right; font-size:90%"
 
{|style="width:30%; border:1px #A9A9A9 solid; -moz-border-radius:7px; wrap; float:right; font-size:90%"
|-class="{{#if:{{{image|}}}||hiddenStructure}}"
+
|-class="{{#if:{{{image|}}}||hiddenStructure}}"|align="center" colspan="2"|{{{image}}}
|align="center" colspan="2"|{{{image}}}
 
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|colspan="2" style="border:1px black solid; -moz-border-radius:3.5px;"|'''''{{{songname}}}'''''
 
|colspan="2" style="border:1px black solid; -moz-border-radius:3.5px;"|'''''{{{songname}}}'''''
 
|-
 
|-
|align="center" width="40px"|[[Image:Music-harp.gif]]
+
|align="center" width="40px"|[[File:Music-harp.gif]]
|[[Image:{{{filename}}}]]
+
|[[File:{{{filename}}}]]
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
| colspan="2"|[[Trợ giúp:Âm thanh#Khắc Phục Sự Cố|''Đợi lâu quá mà không nghe được ?'']]
 
| colspan="2"|[[Trợ giúp:Âm thanh#Khắc Phục Sự Cố|''Đợi lâu quá mà không nghe được ?'']]

Bản hiện tại lúc 05:25, ngày 22 tháng 1 năm 2015

{{{songname}}}
Music-harp [[File:{{{filename}}}]]
Đợi lâu quá mà không nghe được ?


Sử dụngSửa đổi

Đơn giản chỉ là chèn đoạn mã bên dưới vào chỗ muốn thể hiện tiêu bản này và điền đầy đủ thông tin sau những dấu bằng. Tiêu bản này dùng để hiển thị một bảng nho nhỏ để chơi một tập tin nhạc nào đó.

{{Listen
|filename=
|songname=
|image=
|}}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.