FANDOMPalomDSPortrait Đây là trang giải nghĩa: liệt kê những bài viết có tên gần giống nhau. Nếu bạn đến đây thông qua một đường dẫn bên ngoài website thì xin vui lòng kiểm tra kỹ đường dẫn xem có chính xác hay không để đọc được chính xác bài viết mà bạn cần. PoromDSPortrait

Sử dụng

Tiêu bản này dùng để chèn vào các trang giải nghĩa cho một từ ngữ hoặc thuật ngữ nào đó mà có nhiều sự vật, hiện tượng, khái niệm cùng âm hay cùng từ. Hãy chèn đoạn mã bên dưới vào các trang này:

{{Giải nghĩa}}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.