FANDOM


  • ...Final Fantasy Mystic Quest là game đầu tiên trong series được phát hành tại Bắc Mỹ trước khi có mặt tại Nhật Bản?
  • ...tên ban đầu của Aeris trong Final Fantasy VII là Aerith, đây là do lỗi dịch thuật trong quá trình chuyển ngữ sang tiếng Anh?
  • ...Ifrit, ShivaBahamut là thần thú Summon góp mặt trong nhiều game của series nhất?
  • ...Ultima Weapon thường là vũ khí mạnh nhất trong những game mà nó góp mặt?
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.