FANDOM


Dr. Kadowaki
"Mấy cậu muốn chứng tỏ mình ngầu lắm huh? Chậc, đừng tự giết mình khi tập luyện là được."
—Bác sĩ Kadowaki

Bác sĩ Kadowaki (カドワキ先生, Kadowaki-sensei) là một nhân vật không điều khiển được trong Final Fantasy VIII. Bà là bác sĩ, hay "y tá trường" ở bệnh xá Balamb Garden đã chữa thương cho Squall ở phần đầu game. Trong cuộc khủng hoảng nội bộ của Garden do ông chủ NORG gây ra, bà vẫn ở lại bệnh xá để chữa trị cho những ai bị thương, dù họ theo phe nào đi nữa.

Kadowaki cũng là cựu thành viên của nhóm CC Card (King).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.