FANDOM


Trang đặc biệt này liệt kê các tập tin được tải lên. Lọc theo người dùng để chỉ hiện các tập tin mà người đó đã tải lên phiên bản gần đây nhất.

Danh sách tập tin
Số khoản mỗi trang:
Tên người dùng:

giảmNgày tải Tên Hình nhỏ Kích cỡ Thành viên tải Miêu tả
14:29, ngày 15 tháng 4 năm 2015Zack VS. Sephiroth copy.jpg (tập tin)23 kBHanaomura (Zack chiến đấu với một hình ảnh giả lập của Sephiroth.)
14:22, ngày 15 tháng 4 năm 2015Zack eats a Banora White.jpg (tập tin)36 kBHanaomura 
14:20, ngày 15 tháng 4 năm 2015Zack defeating Genesis.jpg (tập tin)14 kBHanaomura 
11:41, ngày 14 tháng 4 năm 2015Basch join.jpg (tập tin)6 kBKenloveu09 
14:23, ngày 11 tháng 4 năm 2015Balthierandvaan.jpg (tập tin)67 kBKenloveu09 
13:33, ngày 11 tháng 4 năm 2015Vaanescapes.jpg (tập tin)187 kBKenloveu09 
06:19, ngày 11 tháng 4 năm 2015Vaan and penelo.jpg (tập tin)24 kBKenloveu09 
05:42, ngày 11 tháng 4 năm 2015Orphans of Rabanastre (artwork).jpg (tập tin)25 kBKenloveu09 
14:40, ngày 10 tháng 4 năm 2015Tải xuống.jpg (tập tin)5 kBKenloveu09 
03:54, ngày 10 tháng 4 năm 2015Archadian seal.jpg (tập tin)437 kBKenloveu09 
03:17, ngày 10 tháng 4 năm 2015OccuriaUOmega.jpg (tập tin)85 kBKenloveu09 
03:16, ngày 10 tháng 4 năm 2015FF12 - Bangaa Model.png (tập tin)283 kBKenloveu09 
03:11, ngày 10 tháng 4 năm 2015FFXII Seeq.jpg (tập tin)103 kBKenloveu09 
03:11, ngày 10 tháng 4 năm 2015UrutanYensa-ffxii.png (tập tin)285 kBKenloveu09 
03:10, ngày 10 tháng 4 năm 2015Ffxii humes2.jpg (tập tin)757 kBKenloveu09 
03:10, ngày 10 tháng 4 năm 2015FF12 - Viera Model 3.png (tập tin)136 kBKenloveu09 
03:10, ngày 10 tháng 4 năm 2015FF12 - Nu Mou Model.png (tập tin)348 kBKenloveu09 
03:09, ngày 10 tháng 4 năm 2015FF12 - Moogle Model.png (tập tin)344 kBKenloveu09 
03:09, ngày 10 tháng 4 năm 2015FF12 - Garif Model.png (tập tin)300 kBKenloveu09 
03:08, ngày 10 tháng 4 năm 2015Baknamy-ffxii.png (tập tin)281 kBKenloveu09 
03:08, ngày 10 tháng 4 năm 201512anastasis.jpg (tập tin)112 kBKenloveu09 
09:23, ngày 9 tháng 4 năm 201511266-Ivalice-World-Map2.jpg (tập tin)110 kBKenloveu09 
08:13, ngày 9 tháng 4 năm 201511266-Ivalice-World-Map.jpg (tập tin)159 kBKenloveu09 
08:09, ngày 9 tháng 4 năm 2015Ivalice map.jpg (tập tin)55 kBKenloveu09 
13:37, ngày 3 tháng 2 năm 2015Amano Origins.jpg (tập tin)135 kBEdward Elric vns 
14:59, ngày 23 tháng 1 năm 2015Cc-misc05.jpg (tập tin)185 kBHanaomura 
14:54, ngày 23 tháng 1 năm 2015Buster Sword - Crisis Core.png (tập tin)90 kBHanaomura 
14:52, ngày 23 tháng 1 năm 2015Zack-BCFFVII-Boss.png (tập tin)46 kBHanaomura 
14:46, ngày 23 tháng 1 năm 2015Zack Sketch.png (tập tin)226 kBHanaomura 
05:10, ngày 22 tháng 1 năm 2015Rufus-reno-and-rude.jpg (tập tin)430 kBNavaRose 
05:10, ngày 22 tháng 1 năm 2015Rufus-ffvii-fmv.png (tập tin)106 kBNavaRose 
05:10, ngày 22 tháng 1 năm 2015Rufus enemyFFVII.png (tập tin)58 kBNavaRose 
05:10, ngày 22 tháng 1 năm 2015Rufus advent children.png (tập tin)253 kBNavaRose 
05:10, ngày 22 tháng 1 năm 2015FF7 AC Rufus Play Arts Kai.jpg (tập tin)13 kBNavaRose 
05:10, ngày 22 tháng 1 năm 2015BeforeCrisisRufus.jpg (tập tin)15 kBNavaRose 
05:03, ngày 22 tháng 1 năm 2015Rufus' Welcoming Ceremony.ogg (tập tin)
Rufus' Welcoming Ceremony.ogg
206 kBNavaRose 
03:09, ngày 22 tháng 1 năm 2015Final Fantasy 7 AC Rufus shooting.jpg (tập tin)61 kBHanaomura 
09:40, ngày 21 tháng 1 năm 2015BeforeCrisisAvalanche.jpg (tập tin)13 kBNavaRose 
09:40, ngày 21 tháng 1 năm 2015BCWutaiBase2.jpg (tập tin)17 kBNavaRose 
09:40, ngày 21 tháng 1 năm 2015BCAVALANCHEWutai.jpg (tập tin)28 kBNavaRose 
09:39, ngày 21 tháng 1 năm 2015BC AVALANCHE Raven 1.jpg (tập tin)14 kBNavaRose 
09:39, ngày 21 tháng 1 năm 2015BCAVALANCHEHQ.jpg (tập tin)5 kBNavaRose 
09:39, ngày 21 tháng 1 năm 2015BC AVALANCHE 2.jpg (tập tin)18 kBNavaRose 
09:39, ngày 21 tháng 1 năm 2015AVALANCHE Beer FF7.png (tập tin)17 kBNavaRose 
09:39, ngày 21 tháng 1 năm 2015BC AVALANCHE 1.jpg (tập tin)18 kBNavaRose 
09:39, ngày 21 tháng 1 năm 2015AVALANCHESephirothed.jpg (tập tin)25 kBNavaRose 
08:00, ngày 21 tháng 1 năm 2015CCAvalanche.jpg (tập tin)39 kBNavaRose 
16:04, ngày 20 tháng 1 năm 2015Don Corneo Slavery.jpg (tập tin)52 kBNavaRose 
15:41, ngày 20 tháng 1 năm 2015Rufus fleeing from Shinra Headquarters.jpg (tập tin)299 kBHanaomura 
15:38, ngày 20 tháng 1 năm 2015Rufus-ffvii-fmv-death.png (tập tin)175 kBHanaomura 

Trang đầu
Trang đầu
Trang cuối
Trang cuối
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.