FANDOM


Tìm một thành viên bị cấm
 
 
 
 
Thời gian Người dùng Thời hạn Bảo quản viên cấm Tham số cấm Lý do
15:24, ngày 20 tháng 12 năm 2014107.182.23.155 (tường)vô hạnNavaRose (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (Phá hoại)
15:11, ngày 20 tháng 12 năm 2014113.173.143.122 (tường)vô hạnNavaRose (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (Phá hoại)
11:45, ngày 19 tháng 12 năm 2014ASerbianWikiContributor (tường | đóng góp)vô hạnNavaRose (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (Phá hoại)
08:47, ngày 11 tháng 9 năm 2011Wikiremake2 (tường | đóng góp)vô hạnNavaRose (tường | đóng góp)đã cấm thư điện tử (Phá hoại)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.