Final Fantasy Wiki
Advertisement

Invisible w Final Fantasy XI.

Angielski: "A character is invisible, hidden from watchful eyes and cannot be targeted by foes. The effect is temporary."
Polski: "Postać staje się niewidzialna, kryjąc się przed czujnymi oczami, nie może też być namierzona przez wrogów. Efekt ten jest tymczasowy."
—Opis zaklęcia Invisible w Final Fantasy XII

Invisible (Niewidzialny) (バニシュ lub インビジ lub 潜伏, Banishu lub Inbiji lub Senpuku?), znane również jako Vanish (Zniknąć), Invis oraz INVS, to powracające w serii Final Fantasy zaklęcie. Posiada ono różne efekty, od podnoszenia Evasion (Uniku) celu aż po nadawanie statusu Invisible. Jego ulepszeniami są Invisira oraz Vanishga.

Występowanie[]

Final Fantasy[]

White Mage - INVS.gif

Invis, znane również jako INVS w wydaniu NES oraz Invis1 w Final Fantasy Origins, to zaklęcie typu White Magic (Biała Magia) poziomu 2 z oryginalnego Final Fantasy. Podnosi ono Unik sprzymierzeńca o 40 punktów na czas trwania bitwy, a jego efekt da się skumulować. Ulepszeniem tej umiejętności jest Invisira.

Zaklęcie to można kupić w Pravoce dla następujących klas: White Mage (Biały Mag), White Wizard (Biały Czarodziej), Red Mage (Czerwony Mag), Red Wizard (Czerwony Czarodziej) oraz Knight (Rycerz). W wydaniach GBA/PSP/iOS rzucenie go kosztuje 3 MP.

Galeria[]

Advertisement