FANDOM


EN: "The Maker created fal'Cie. And fal'Cie, in desperation to become reunited with the Maker, created l'Cie."
PL: "Stwórca stworzył fal'Cie. A fal'Cie, w desperacji, by zjednoczyć się ze Stwórcą, stworzyły l'Cie."
—Vanille

Fal'Cie (ファルシ, Farushi) [fælsiː] są nadnaturalnymi istotami w Final Fantasy XIII. Są odpowiedzialne za tworzenie i utrzymywanie ziem, gdzie istoty ludzkie mieszkają i pośrednio rządzą ich życiem.

DatalogEdytuj

Pulse Fal'CieEdytuj

Zobacz również: Datalog/History and Myth

"Fal'Cie are an existence beyond human comprehension, possessed of incredible magic power. The ones responsible for Cocoon's construction are protectors of humanity, but there are others of their kind as well: the fal'Cie who dwell on Pulse and name themselves enemies of Cocoon.

Humans who encounter Pulse fal'Cie are cursed being turned to l'Cie and ordered to destroy Cocoon. It is for this reason that most ordinary citizens support the Purge -- anyone who may have come into contact with one of these fal'Cie represents a dire threat."


PL: "Fal'Cie są istotami niepojętymi przez ludzki rozum, władające niesamowitą magiczną mocą. Te odpowiedzialne za budowę Cocoon są obrońcami ludzkości, ale są inne tego gatunku: fal'Cie żyjące na Pulsie i nazywające siebie wrogami Cocoon.
Ludzie, którzy natknęli się na fal'Cie Pulsu są przeklętymi istotami zamienionymi w l'Cie z rozkazem zniszczenia Cocoon. Z tego powodu większość zwykłych obywateli popiera Czystkę -- każdy kto mogł mieć kontakt z jednym z tych fal'Cie stanowi śmiertelne zagrożenie."

_____________________________________________________________________________________________

Sanctum Fal'CieEdytuj

Zobacz również: Datalog/Cocoon Society

"The Sanctum fal'Cie are the unfathomable entities that constructed the floating shell of Cocoon in ages past, and even now watch over the world's human inhabitants. Each is assigned a specific task that supports the existence of Cocoon's grateful populace, such as generating energy or manufacturing food. The fal'Cie rarely intervene directly in the governing of society, leaving that responsibility to appointed human representatives.

One theory states that, including the lower hierarchy, the total number of Sanctum fal'Cie exceeds eight million."


PL: "Fal'Cie Sanctum są niezbadanymi istotami, które stworzyły unoszącą się skorupę Cocoon wieki temu i nawet teraz opiekują się światem ludzi. Każdy ma swoje zadanie, które wspomaga wdzięczne społeczeństwo Cocoon, takie jak generowanie energii lub produkowanie żywności. Fal'Cie rzadką bezpośrednio ingerują w rządzenie społecznością, pozostawiając tę odpowiedzialność wyznaczonym ludzkim repezentantom.
Jedna z teorii mówi, iż, wliczając niższą hierarchię, całkowita liczna fal'Cie Sanctum przekracza osiem milionów."

ProfilEdytuj

Znamne fal'CieEdytuj

Fal'Cie SanctumEdytuj

Fal'Cie PulsuEdytuj

Odrzucone fal'Cie[1]Edytuj

Inne wystąpieniaEdytuj

CiekawostkiEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Final Fantasy XIII Ultimania Omega
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.