Final Fantasy Wiki
Advertisement

Błąd związany z ciosami krytycznymi jest obecny w każdej wersji oryginalnego Final Fantasy (choć jego status jako błąd w nowszych edycjach podlega dyskusji, gdyż zdaje się on być celowo utrzymywany). Zamiast wczytywać szansę na cios krytyczny przypisany danej broni, gra wczytuje jej liczbę porządkową. W praktyce błąd ten sprawia, że ciosy krytyczne na początku gry zdarzają się rzadziej niż powinny i stają się znacznie częstsze niż zamierzano pod koniec gry.

Razem z błędem związanym ze statystyką Intelligence (Inteligencja), Błąd w ciosach krytycznych jest najbardziej wpływającym na rozgrywkę błędem w oryginalnym Final Fantasy.

Objaśnienie szansy na cios krytyczny[]

Szansa na cios krytyczny to prawdopodobieństwo o zbiorze 201 liczb, że dany cios będzie krytyczny. Oryginalne Final Fantasy determinuje ciosy krytyczne przez wygenerowanie losowej liczby od 0 do 200. Jeżeli liczba ta jest mniejsza lub równa wartości szansy na cios krytyczny, przypisanej założonej broni, to cios będzie krytyczny.

Lista broni z rzeczywistymi i zamierzanymi szansami na cios krytyczny[]

Liczba porządkowa przedstawia rzeczywistą, chociaż niepoprawną szansę na cios krytyczny.

Szansa na cios krytyczny to jej zamierzona wartość.

Broń Liczba porządkowa Szansa na cios krytyczny
Nunchuck 1 10
Knife 2 5
Staff 3 1
Rapier 4 10
Hammer 5 1
Broadsword 6 5
Battle Axe 7 3
Scimitar 8 5
Iron Nunchuck 9 10
Dagger 10 5
Crosier 11 1
Saber 12 10
Longsword 13 5
Great Axe 14 3
Falchion 15 5
Mythril Knife 16 5
Mythril Sword 17 5
Mythril Hammer 18 1
Mythril Axe 19 4
Flame Sword 20 5
Ice Brand 21 5
Wyrmkiller 22 10
Great Sword 23 5
Sun Blade 24 5
Coral Sword 25 10
Werebuster 26 5
Rune Blade 27 5
Power Staff 28 1
Light Axe 29 3
Healing Staff 30 1
Mage's Staff 31 1
Defender 32 5
Wizard's Staff 33 1
Vorpal Sword 34 30
Cat Claws 35 5
Thor's Hammer 36 1
Razer 37 10
Sasuke's Blade 38 30
Excalibur 39 5
Masamune 40 10

Korelacje związane z rodzajem broni[]

Poniższa tabela pokazuje ogólną tendencję, zgodnie z którą szansa na cios krytyczny miała korelować z rodzajem broni.

Rodzaj broni Szansa na cios krytyczny
Laski 1
Młoty 1
Większość Toporów 3
Mythril Axe 4
Sztylety 5
Większość Mieczy 5
Rapiery 10
Nunchaku 10
Masamune 10
Vorpal Sword 30
Sasuke's Blade 30

Analiza[]

Porównanie zamierzonych szans na cios krytyczny z błędnymi ujawnia, że szanse te miały być w miarę spójne w przebiegu rozgrywki, a także oparte na rodzaju broni. W rzeczywistości jednak szanse te wzrastają liniowo w trakcie rozgrywki tak, że broń pojawiająca się później w grze (przy tym również zwykle potężniejsza) posiada wyższą szansę na cios krytyczny. Niektóre bronie posiadają do ośmiu razy wyższe szanse na cios krytyczny, niż pierwotnie miały mieć. W wyniku tego średnie obrażenia fizyczne są znacznie wyższe, niż gdyby zostały zastosowane prawidłowe wartości szans na cios krytyczny.

Niektóre bronie, które miały posiadać specjalne korzyści, straciły swoje znaczenie z powodu tego błędu - w szczególności Vorpal Sword (Worpalny Miecz) oraz Sasuke's Blade (Ostrze Sasukego). Miały one posiadać wysoką szansę na cios krytyczny, sześć razy wyższą niż większość mieczy oraz sztyletów. Nawet chociaż obie te bronie posiadają wyższe szanse na cios krytyczny, względnie tracą one na wartości, gdyż inne bronie doznały znacznie większego wzrostu tej statystyki.

Wyjątkowo wysoka szansa na cios krytyczny Worpalnego Miecza miała być zrekompensowana przez niskie wartości Attack Power (Siły Ataku) oraz Accuracy (Celności). Ostrze Sasukego dałoby Ninji przewagę w postaci broni zadającej ciosy krytyczne równie często, co Worpalny Miecz, posiadającej przy tym znacznie wyższą Siłę Ataku oraz Celność. Jednak z powodu błędu, Worpalny Miecz jest uznawany za przeciętną broń, natomiast Ostrze Sasukego posiada znacznie mniejszą przewagę nad innymi broniami wyższej klasy.

Advertisement